Reïncarnatie

Dit is in feite hetzelfde als de regressie methode. Alleen gaat de cliënt niet terug in het huidige leven, maar naar een vorig leven. “Geloof” in vorige levens is overigens niet relevant voor het slagen van de behandeling. Het gaat om het resultaat.

Het is mogelijk dat bepaalde emoties uit vorige levens niet of onvoldoende geheeld zijn. Ze kunnen dan nog doorwerken in ons huidige leven en zo voor problemen zorgen. Zaken waar u niet los van komt en die u telkens weer overkomen of ernstig belemmeren in uw functioneren.

Zo had ik bijvoorbeeld eens een cliënt die last had van ernstige aangezichtspijnen. Uit een regressie naar een vorig leven bleek die persoon eens een enorme klap in het gezicht (op de zelfde plek als nu de aangezichtspijn zat) te hebben gekregen van iemand die niet kon accepteren dat hij een homofiel was. Die klap leidde toen tot zijn dood. Dit gegeven werd in het huidige leven opnieuw getriggerd toen iemand een opmerking maakte waaruit bleek dat ze haar niet accepteerde zoals ze was. Dat was het begin van de aangezichtspijnen. Het inzicht in wat gebeurd was in dat vorige leven en het kunnen loslaten van de betreffende emotie had tot gevolg dat de aangezichtspijnen afnamen en stopten.

‘Terug naar de pagina ‘Methodieken’